Vatana Muhabbet Yaralılara Muavenet

Kızılay Ağadere

Kızılay Ağadere

Kızılay Ağadere

AĞADERE MECRUHİN HASTANESİ

“Hikayelerin birleştiği dere: Ağadere...”

Ağadere Mecruhin Hastanesi, Çanakkale Muharebeleri’nde cephe gerisinde Türk ordusuna sağlık hizmeti verilen en önemli yerlerden birisidir. Bölgenin ismi bazı kaynaklarda “Ağadere”, bazı kaynaklarda ise ”Ağdere” olarak geçer. 1915 yılında Çanakkale Muharebeleri’nin tüm şiddetine sahne olan Gelibolu Yarımadası’nda güneyden ve kuzeyden gelen yaralıların toplanma ve sevki Ağadere Bölgesi’nden gerçekleştirilmiştir. Bu derin vadi, tümen hastaneleri, Hilali Ahmer Hastanesi ve sargı yerleri ile Hilal-i Ahmer çayhanelerine ev sahipliği yapmıştır.

4. Tümen Seyyar Hastanesi, 9. Tümen Seyyar Hastanesi ve 3. Kolordu’nun 1. Seyyar Hastanesi Ağadere Bölgesi’nde konuşlandırılmıştır. Maydos’un düşman kuvvetleri tarafından bombalamasının ardından bünyesinde barındırdığı hastane Ağadere Bölgesi’ne taşınmıştır. Dört büyük hastaneyi bünyesinde barındıran Ağadere, cepheden gelen binlerce askere şifa olma mücadelesi vermiştir. Ağadere ve Akbaş sevkiyat hastanelerinden 25 Haziran 2015’ten Kasım ayı sonuna kadar 99.275’i yaralı, 33.794’ü hasta ve 17.799’u da hava değişimi olmak üzere toplam 150.868 asker sevkiyata tabi tutulmuştur.

Kızılay Ağadere

Çanakkale Hilâl-i Ahmer Ağadere Ağır Mecrûhin Hastahanesi’nin faaliyet gösterdiği alanda Kızılay Ağadere Müzemizi milletimizle buluşturuyoruz.


İletişim Bilgileri

(c) 2020 Kızılay Ağadere - All rights reserved.