Vatana Muhabbet Yaralılara Muavenet

Kızılay Ağadere

Hilal-i Ahmer

Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a

Hiç sönmeyen iyilik hilali…

  • 11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan Kızılay,
  • 1877 yılında “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti”,
  • 1923 yılında “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti”,
  • 1935 yılında “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve 1947 yılında “Türkiye Kızılay Derneği”

adını almıştır. 20. yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı topraklarında başlayan savaşlar ve büyük göçler, yaraların hızla sarılmasını zorunlu kılmıştır. Osmanlı-Rus Savaşı, Trablusgarp Savaşı,Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında açılan her cephede askerlerimizin sağlık sorunları, yaralıların bakımı, beslenme ve giyim gereksinmelerini etkin şekilde karşılamak için devletin ve milletin en önemli destek unsurlarından birisi olmuştur. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, dış ülkelerde, özellikle Müslüman nüfusun yoğun olduğu yerlerde temsilcilikler açarak hızla gelişmeye devam etmiştir. Bağışlar, üyelerinden alınan aidatlar, sergiler, el işi satışları ve benzer etkinliklerle ekonomik açıdan da güçlenip işlevsel bir kurum haline gelmiştir.

Kızılay Ağadere

Çanakkale Hilâl-i Ahmer Ağadere Ağır Mecrûhin Hastahanesi’nin faaliyet gösterdiği alanda Kızılay Ağadere Müzemizi milletimizle buluşturuyoruz.


İletişim Bilgileri

(c) 2020 Kızılay Ağadere - All rights reserved.